top of page

Kronika

       Wstęp

 

        25 lat temu powstał pomysł założenia stowarzyszenia. Historia spotkań z muzyką klasyczną, do której zachęcałem przede wszystkim młodzież liczy sobie 45 lat. Po raz pierwszy zawiozłem uczniów do Teatru Wielkiego w Poznaniu na „Straszny dwór” w roku 1975. W roku 1994, kiedy nastąpiły w kraju zmiany, które pozwoliły na tworzenie stowarzyszeń, mój uczeń Waldemar Gawiejnowicz zaproponował zorganizowanie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego festiwalu organowego. Argumentował tę inicjatywę wyjątkowymi walorami naszych organów skonstruowanych przez mistrza Wilhelma Sauera. Stąd też wzięła się nazwa stowarzyszenia. Zdecydowaliśmy, że stroną artystyczną zajmie się Waldemar, a ja organizacją: szukanie środków, plakaty, foldery, noclegi, prasa, artykuły, rozliczenie projektu.

         Po 15 latach zaproponowaliśmy dwa festiwale. Jeden będący kontynuacją rozpoczętego w roku 1996 dzieła i drugi promujący muzykę operową z naciskiem na kompozytorów polskich. Wtedy poznałem wybitnego śpiewaka, Jarosława Bręka. Zaczęliśmy współpracę, która trwa do dzisiaj. Podobny festiwal zorganizowaliśmy z inicjatywy burmistrza Zygmunta Jasiewicza w Krzyżu Wlkp, a potem w Witnicy, gdzie wspierał nas Andrzej Zabłocki. Zaraz potem do współpracy nad organizacją festiwalu dołączył Piotr Szychowski, znakomity pianista. Niedługo później oczarowały publiczność dwie skrzypaczki, Celina Kotz i Amelia Maszońska, które niebawem podjęły z nami współpracę, a rok później dołączył pianista Marcin Sikorski. Tak powstała Rada Programowa naszego festiwalu. Z radością przyjęliśmy fakt, że patronat honorowy nad festiwalami objął Wiesław Ochman, duma polskiej opery. Przez wiele lat współpracowała z nami znakomita śpiewaczka Iwona Hossa. Stowarzyszenie od początku pielęgnuje polskie tradycje i promuje dorobek naszej kultury. Przywracamy pamięć wielkich polskich kompozytorów, śpiewaków, pianistów, dyrygentów i skrzypków. Na koncertach promujemy rodzime talenty.

       Dziś organizujemy łącznie pięć festiwali, cztery latem i jeden jesienią w następujących miejscowościach: Drezdenko, Krzyż Wlkp., Witnica, Sieraków i Międzyrzecz. W ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy projekty: kursy wokalne, skrzypcowe, wystawy fotograficzne poświęcone Marcelinie Sembrich - Kochańskiej, rodzeństwu Józefinie, Janowi i Edwardowi Reszkom oraz Stanisławowi Moniuszce. Pokłosiem współpracy ze znakomitymi artystami są projekty: „Brat naszego Boga”, „Z muzyką klasyczną pod strzechy”, „Z Paderewskim ku Niepodległej” i „Moniuszko – ku pokrzepieniu serc”, które sfinansowała Fundacja PZU. Za sukces uznajemy nagranie dwóch płyt. Pierwsza, na której prezentowaliśmy dzieła Chopina, Wieniawskiego, Szymanowskiego i Bacewicz, powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i niewątpliwie wpisuje się w narrację naszych działań. Płytę nagrali: Celina Kotz, Marcin Sikorski i Piotr Szychowski. Druga płyta, to pokłosie organizowanych od siedmiu lat z zespołem muzyki dawnej „Canto Choralis” koncertów kolęd z udziałem śpiewaków. 25 lat z naszymi sympatykami to także część historii Drezdenka i Krzyża Wlkp. Nie mam wątpliwości, że taka jest rola stowarzyszeń. Mam nadzieję, że na dłużej zadomowimy się w Witnicy, Sierakowie i Międzyrzeczu.

NASZE INICJATYWY

XXV-lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” w Drezdenku

 

- Nasze początki -

      W roku 2020 odbędzie się XXV edycja Letnich Spotkań Kameralnych w Drezdenku. Spójrzmy na dokonania stowarzyszenia na przestrzeni ćwierćwiecza. Nie mamy w tytule słowa „kultura”, jednak działalność nasza dotyczy muzyki klasycznej, literatury i pamięci, stąd oprócz koncertów, organizowaliśmy spotkania z aktorami, pisarzami, z ludźmi opozycji. Środowisko „Sauerianum” tworzyli ludzie związani w latach osiemdziesiątych w Klubem Inteligencji Katolickiej. Najważniejszym projektem, jaki realizujemy od 25 lat, jest festiwal. Od 2010 roku skupiamy się na muzyce operowej, fortepianowej i skrzypcowej. Stąd idea Letnich Spotkań Kameralnych. Jaki cel stawia sobie stowarzyszenie organizując festiwal? Chcemy promować polską kulturę, a także młode rodzime talenty. Honorowy patronat nad naszym festiwalem objął wybitny polski śpiewak, kreujący w drugiej połowie XX wieku znakomite role na największych scenach operowych świata, Wiesław Ochman. Pomysłodawcą formuły aktualnie obowiązującej był Jarosław Bręk. W roku 2011 rozpoczęliśmy współpracę z Iwoną Hossą. Rok później dołączył Piotr Szychowski. Troje wymienionych artystów utworzyło Radę Programową Letnich Spotkań Kameralnych. Wkrótce poszerzyliśmy skład o dwie skrzypaczki, Celinę Kotz i Amelię Maszońską. Niedługo potem kibicowaliśmy obu paniom w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, w którym dotarły do półfinału. Jako ostatni dołączył wybitny pianista Marcin Sikorski. Aktualnie Radę Programową tworzą: Celina Kotz, Amelia Maszońska, Jarosław Bręk, Marcin Sikorski i Piotr Szychowski. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” utworzyli: Alicja i Stanisław Amrogowicz, Agnieszka Łesak, Adam Olejnik, Waldemar Gawiejnowicz, Andrzej Jeżyk, Janusz Kołt, Teresa Stankiewicz (dziś Debaere), Ewa i Wiesław Pietruszak, Anna Brzoza.

 

 

zdj1.jpg

Michał Francuz i kwartet smyczkowy MACA brawurowo wykonali I Koncert Fortepianowy e-moll F. Chopina oraz kwintet fortepianowy g-moll J. Zarębskiego rok 2015 (zdjęcia M. Kurłowicz).

bottom of page