top of page
  • Writer's pictureWiesław Pietruszak

Doceniamy działaczy

Praca osób związanych ze stowarzyszeniem została dostrzeżona zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Osobą o największym dorobku jest pani Teresa Debaere, która w ciągu ostatnich 15 lat otrzymała Honorową Odznakę „


”, od Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a od prezydenta R.P. Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi.

25 lat pracy społecznej to wiele godzin spędzonych nad pisaniem projektów, zbiórką środków, reklamą w mediach, pisaniem artykułów, wreszcie przygotowanie samych koncertów. Na to składa się ciężka praca członków naszego stowarzyszenia. Jak wspomniałem na zakończenie XXV Letnich Spotkań Kameralnych przygotowania do kolejnych festiwali zaczynają się już we wrześniu, jeszcze przed rozliczeniem danego wydarzenia. My wyróżniamy działaczy. Niedawno wystąpiliśmy o nadanie Honorowej Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” panom Andrzejowi Kiszakiewiczowi i Zbigniewowi Gińko, którzy od początku wspierają nasze stowarzyszenie. Nie inaczej będzie w roku bieżącym. Wystąpimy o Honorową Odznakę Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Tomasza Chodóra oraz Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” dla Anny Szpili.bottom of page