top of page
  • Writer's pictureWiesław Pietruszak

Ostatni koncert XI Letnich Spotkań Kameralnych w Krzyżu Wlkp.


Zaśpiewały nasze nadzieje

Pięknym i ważnym akcentem zakończyliśmy XI Letnie Spotkania Kameralne w Krzyżu Wlkp. Przed publicznością wystąpiło dwoje bardzo młodych artystów. Sopranistka Anna Alexandrowicz i baryton Michał Bączyk. Oboje są laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku, zainicjowanego i prowadzonego przez wybitną primadonnę opery poznańskiej, Antoninę Kowtunow. Pani Anna wyszła spor ręki sopranistki Marzeny Michałowskiej, specjalizującej się głównie w repertuarze oratoryjno-kantatowym. Miałem zaszczyt i przyjemność słyszeć panią Marzenę na żywo. Pan Michał Bączyk jest bratem znanego krzyskiej publiczności Krzysztofa Bączyka. Śpiewa barytonem, a swoje umiejętności doskonalił u takich mistrzów, jak Jadwiga Rappé, Kaludi Kaludov, Marcin Kozieł, Bogdan Makala, czy Mariusz Kwiecień. W koncercie zamykającym tegoroczne XI Letnie Spotkania Kameralne Krzyż Wlkp. – 2022 usłyszeliśmy utwory będące w tamtym czasie przebojami wykonywanymi przez ulicę, arię Paminy z „Zaczarowanego fletu”, arię Figara z „Wesela Figara” czy duet Zerliny i don Giovanniego „La ci darem la mano” z „Don Giovanniego”, wszystkie W. A. Mozarta. Potem wybrzmiała niezwykle perliście aria Małgorzaty z opery „Faust” Charlesa Gounoda i aria Rodolfa z „Lunatyczki” Vincenzo Belliniego. Dwa słowa o pianiście, Szymonie Chorobińskim, którego znamy też jako śpiewaka obdarzonego głosem barytonowym. Ostatecznie wybrał fortepian i z pewnością mając doświadczenie z drugiej strony znakomicie czuł śpiewaków. W tej części koncertu odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia pani Katarzynie Hołyst honorowej odznaki „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. To powód do radości także naszego stowarzyszenia, gdyż pani Katarzyna jest członkiem „Sauerianum” i skutecznie pozyskuje środki pochodzące z powiatu i województwa na koncerty w Krzyżu Wlkp. Z uwagi na fakt, iż pani Katarzyna jest po operacji, wyróżnienie przyjęła Jej mama. Nie będę tutaj przypominał zasług pani Katarzyny Hołyst, gdyż być niebawem więcej poświęcę Jej dokonaniom. W imieniu pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego odznakę wręczała dr Mirosława Rutkowska – Krupka. W drugiej części usłyszeliśmy pieśni. Najpierw znany utwór „Uwoz” Karola Szymanowskiego, która oparta jest na motywach znanej pieśni ludowej, a potem Siergieja Rachmaninowa arię Aleka z opery pod tym samym tytułem, bardziej przypominającą pieśń ludową niż arię. A utwór ten wszedł do repertuaru największych artystów świata. Letnie Spotkania Kameralne odbyły się dzięki hojności następujących podmiotów: Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp., Starostwo Powiatowe w Czarnkowie i Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który dofinansował też koncerty w Sierakowie. Ponad wsparli nas Ilpol i Standrew z gminy Krzyż Wlkp. Wszystkim wyrażamy serdecznie podziękowania. Ja pozwolę sobie osobiście podziękować burmistrzowi, panu Rafałowi Sroce, który wystąpił do Marszałka Woj. Wielkopolskiego o nadanie mi Nagrody Kulturalnej. To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie i pierwsze moim życiu. Osobne słowa podziękowania należą się mediom, tygodnikowi „Echa Nadnoteckie” i radiu Poznań. Pragnę wyrazić podziękowania pracownikom Krzyskiego Ośrodka Kultury, w szczególności pani Marcie Michałek za wyjątkowe dekoracje i członkom naszego stowarzyszenia: Katarzynie Waśko, Teresie Lorenc, Katarzynie Hołyst, Stanisławowi Lorencowi i Ryszardowi Szydełko. Dziękuję też za serię zdjęć, jakie otrzymałem od pana Macieja Nowaka. Festiwal zamknęła pani Katarzyna Waśko, gospodarz Krzyskiego Ośrodka Kultury i także działaczka naszego stowarzyszenia. Do zobaczenia za rok.

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Macieja Nowaka.

bottom of page