top of page
  • Writer's pictureWiesław Pietruszak

Pamięci Antoniny KowtunowDrezdenko leży zupełnie poza wielkimi trasami, gdzieś na uboczu, głęboko w Puszczy Noteckiej i zdawać by się mogło, że nikt tu nie dojedzie. A jednak. Ponad 30 lat temu miejsce to oczarowało wybitną primadonnę opery poznańskiej, Antonię Kowtunow i tutaj zostawiła część swojej duszy.

Pochowana niedawno w alei zasłużonych miasta Poznania, Antonina Kowtunow, najpierw została uhonorowana przez nasze miasto, które decyzją Rady Miejskiej nadało Jej tytuł Honorowego Obywatela Drezdenka. Nie będę wspominał zasług pani Toli, gdyż jest tego pokaźna lista. Skupię się jedynie na tym, co dotyczy naszego stowarzyszenia. Współpraca pani Profesor ze stowarzyszeniem zaczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wystąpiła w ramach festiwalu, który organizowaliśmy od roku 1996. Potem zaczęliśmy działać także na innym polu. Byliśmy częstym gościem w Górzyskach, gdzie w słynnym wigwamie, zbudowanym dzięki wsparciu Nadleśnictwa „Smolarz”, odbywały się koncerty wybitnych artystów Teatru Wielkiego z Poznania. Z czasem zaczęliśmy wspólnie organizować kursy wokalne, a wśród kursantek były uczennice Pani Profesor. Wiele z nich wystąpiło w naszym festiwalu. W roku 2012 mieliśmy zaszczyt i przyjemność zorganizować pani Toli benefis z udziałem wielu Jej przyjaciół. Miało to miejsce z okazji 40-lecia Jej kariery artystycznej. Niedługo też zrodziła się myśl zorganizowania w Drezdenku Konkursu Wokalnego. Pierwszy z nich odbył się w roku 2014. W ramach tego konkursu usłyszeliśmy wyjątkowo piękne glosy i przy okazji promowaliśmy nasze miasto, zwłaszcza, że w jury oprócz Antoniny Kowtunow pojawiła się plejada wielkich postaci polskiej opery: Ewa Iżykowska, Barbara Kubiak, Wiesław Ochman, Jarosław Bręk czy niezwykle ceniony dyrygent młodego pokolenia Bassem Akiki. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Promocji Kultury, a my ograniczyliśmy się do promocji w mediach. Nasze stowarzyszenie wystąpiło z inicjatywą nadania Antoninie Kowtunow i Wiesławowi Ochmanowi tytułu Honorowego Obywatela Drezdenka, a także honorowej odznaki „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”. Oba wnioski zostały pozytywnie przyjęte przez burmistrza i Radę Miejską w Drezdenku oraz przez Sejmik Lubuski. Tak, jak zaangażowanie w nasz festiwal artystów, tworzących jego Radę Programową, jest czymś, co wyznacza rangę wydarzenia, tak też było z Konkursem Wokalnym. Skupienie wokół tylu znakomitości stawia ów konkurs w rzędzie tych, których nie da się nie zauważyć. Konkurs jednak jest ponad możliwości zwykłego stowarzyszenia, gdyż organizacja wymaga stałych pracowników.

Stowarzyszenie „Sauerianum”, na miarę swoich możliwości w bieżącym roku uczci pamięć wybitnej śpiewaczki koncertem, w którym wystąpią uczennice Artystki, a koncert będzie utrzymany w aurze lekkiej i pogodnej. Takiej, jaką była Antonina Kowtunow. Tym koncertem zamkniemy festiwal w Drezdenku. Mam jeszcze w głowie jeden pomysł, ale realizacja zależy nie tylko ode mnie. W styczniu 2024 roku wspólnie z Biblioteką Publiczną im. ks. J. Tischnera chcemy zorganizować wieczór wspomnień o pani Toli. Mamy gotową wystawę fotograficzną dokumentującą działalność Artystki w Drezdenku i kilka zdjęć z Jej znakomitych kreacji w operze. Tyle stowarzyszenie.bottom of page