top of page
  • Writer's pictureWiesław Pietruszak

Po koncercie w Drezdenku


Romantyzm i romantycy wywarli na polską duszę wyjątkowy wpływ. To z tego nurtu bardzo silnie przemawiały do kilku pokoleń głosy o wolność, a jednocześnie pokolenie romantyków stworzyło piekna literaturę i muzykę, której symbolem jest w muzyce Chopin, a w literaturze Mickiewicz, Słowacki i Norwid. W Drezdenku utwory wielkich romantyków wykonał artysta podziwiany na całem świecie,Piotr Szychowski. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia wykonanych przez mistrza Stanisława Lorenca.

bottom of page