top of page
  • sauerianum

"Solidarni z Ukrainą"


"Solidarni z Ukrainą"


Nie zwróciłem uwagi na tłumaczenie, jakie pojawiło się w podanych życiorysach pianistek z Ukrainy, które 15 maja w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Oczywiście pod szkołą zawodową kryje się szkoła muzyczna. Znaczy, że artystki są zawodowymi pianistkami, każda na innym etapie kształcenia. Pani Maryna jest już po konserwatorium, kolejne studiują. Warto na ten koncert przyjść i posłuchać znakomitej muzyki.

bottom of page